Main Page

From Websites over Nederlands

Jump to: navigation, search

PROJECTGROEP WEBSITES

Voorstelling van + kritische evaluatie van de bruikbaarheid van deze sites voor het vak Nederlands

Vertrekpunt: portaalsites: http://www.kennisnet.nl/ http://taalunieversum.org/

www.dbnl.be

http://digischool.kennisnet.nl/community_ne

www.hetschoolvaknederlands.be

www.kennis.nl

www.krantindeklas.nl

www.leermiddelenplein.nl

www.levendetalen.nl

www.lezen.nl

www.openboek.nl

www.sss.nl

www.stichtinglezen.be

www.taalunieversum.nl


Groepsleden

Thijs Craane, Ruben Herck, Jolien Quinten, Carolien Miguet


Logboek

'activiteit 1'

Deelnemer(s): Jolien Quinten & Thijs Craane verontschuldigd : Ruben Herck & Carolien Miguet

Tijd: 40 minuten

Doel: de criteria bepalen.

Resultaat: criteria bepaald + enkele interessante handboeken gevonden.


'activiteit 2 '

Deelnemer(s) : Jolien Quinten, Thijs Craane, Ruben Herck, Carolien Miguet

Tijd: 50 minuten

Doel : Taakverdeling + verkennende vergadering.

Resultaat : Taakverdeling ok + korte bespreking van werkwijze

'activiteit 3'

Deelnemer(s) : Thijs Craane, Ruben Herck, Carolien Miguet verontschuldigd : Jolien Quinten (wegens omstandigheden)

Tijd : 2 uur

Doel : Bespreking van de site's + stand van zaken + planning opmaken + structuur powerpoint bespreken. Resultaat : Site's besproken + powerpoint gemaakt + planning opgemaakt.

'activiteit 4'

Datum : 11/03/2008 Deelnemer(s) : Thijs Craane, Ruben Herck, Carolien Miguet, Jolien Quinten


Doel : zoeken naar verdere diepgang i.v.m de bespreking van de sites


Verslag resultaat samenkomst 11/03/2008

Vandaag hebben we eerst even samengezeten en overlopen welke doelen we eigenlijk willen behalen met deze presentatie. We hebben onszelf enkele vragen gesteld wat we juist te weten willen komen en hoe we dit kunnen kaderen in de didactiek van Nederlands. Vervolgens zijn we nog op zoek gegaan naar sites die we kunnen gebruiken voor dit werk. Uiteindelijk zijn we gaan elimineren en hebben we enkel de sites overgehouden die we echt bruikbaar vonden om te presenteren. Deze sites gaan we indelen volgens twee criteria: Sites specifiek voor leerkrachten en sites specifiek voor leerlingen. Ieder van ons heeft een site toegewezen gekregen die hij volledig gaat ontleden en analyseren. Binnen enkele dagen komen we terug samen en bundelen we deze informatie om die dan in de powerpoint te gieten.

Thijs Craane 11/03/2008


Tekst

Tekst ICT & Nederlands : bespreking van websites


Inleiding

Het internet is een bron van informatie, voor jong en oud, voor klein en groot. Je kan er alles vinden en er ook zelf dingen op posten. Door deze opdracht hebben we ontdekt dat het ook een grote bron van informatie voor het onderwijs kan zijn. Niet alleen leerlingen maar ook leerkrachten kunnen op het wereldwijde web hun gading vinden. In deze presentatie stellen wij u enkele websites voor die ons relevant leken voor het vak Nederlands.

De websites die we gaan bespreken zijn: www.krantindeklas.nl, www.klascement.be, www.vitaal.be, www.dbnl.be, en www.vandale.nl

We deelden de sites in naargelang hun doelgroep. Sommige zijn eerder geschikt voor leerlingen en andere voor leerkrachten (of toekomstige leerkrachten). We hebben enkele websites onder de loep genomen en gecategoriseerd.

Leerlinggericht

Welke websites zijn eerder gericht voor leerlingen?

www.vitaal.be is een site die zowel gebruikt kan worden voor leerlingen als voor leerkrachten. Deze site werkt samen met het handboek/werkboek Vitaal van Nederlands. Ze is opgebouwd in samenwerking met de uitgeverij Wolters-Plantijn. Op deze site vind je voor leerkrachten extra informatie zoals een digitale handleiding, interessante lesimpulsen, woordenschat oefeningen,zinsleeroefeningen enzo.

Voor de leerlingen heb je op deze site een boekenboom. Je kan hier eender welke boek aanklikken om daarover info op te vragen. Natuurlijk is dit ook voor leerkrachten een handig hulpmiddel. Op deze manier kan je heel gemakkelijk een boek gebruiken in je les. Verder heb je voor de leerlingen ook nog extra oefeningen die niet in het handboek staan, deze handelen over woordenschat en grammatica.

Ook voor studenten van de lerarenopleiding is deze site een handig hulpmiddel in het maken van lessen of in het zoeken naar extra didactisch materiaal. Het enige nadeel is dat je je eerst moet registreren vooraleer je gebruik kan maken van de informatie.

Daarnet hadden we het al even over grammtica en woordenschat. Hier kunnen we de volgende website ook bijplaatsen. Deze website plaatsen we op het eerste zicht bij leerlinggericht, maar uiteindelijk is hij handig voor iedereen.

Voor het vak Nederlands is de site [[1]] heel interessant en handig om te gebruiken bij lessen woordenschat. Ook met lessen rond of met woordenboeken is deze website bruikbaar. Op deze manier leren leerlingen werken met woordenboeken en maken zij zich de attitude eigen om frequent naslagwerken te consulteren. Vermits we in een cultuur zitten waarin jongeren dagdagelijks uren doorbrengen voor het computerscherm is het ook van belang om deze vorm van naslagwerk aan te bieden en te tonen.

Deze website is zeer overzichtelijk en handig in gebruik. Naast het onlinewoordenboek bevat deze site nog heel wat informatie over van Dale-woordenboeken en taal in het algemeen.

Na twee sites besproken te hebben die zowel voor leerlingen als leerkrachten bedoeld zijn, bekijken we nu drie websites die hoofdzakelijk voor de leerkracht zijn.

Leerkrachtgericht

Welke websites zijn eerder gericht voor leerkrachten?

www.klasindekrant.nl is een heel aangename website. Ze is heel goed opgebouwd wat betreft structuur en heeft een mooie layout. Je vindt hier informatie vinden hoe je kranten kan verwerken in een les Nederlands. Lesdoelstellingen, verwerkingsopdrachten, lesopdrachten, nuttige tips enz. zijn allemaal op deze site te vinden. Alles in een notendop!

Ook voor het beroepsonderwijs en volwassenonderwijs (NT2) is er speciale aandacht. Je vindt hier specifieke info over hoe je met kranten kan werken in deze twee types van onderwijs. Ondanks dat dit een Nederlandse site is, kunnen wij als Vlamingen ook veel met deze informatie doen. De opdrachten en lesdoelstellingen zijn perfect te realiseren met onze Vlaamse kranten. Een les woordenschat, schrijf- en leesvaardigheid, tekstdoelen en tekstsoorten, het kan allemaal met kranten. Bovendien vind je voor elk onderwerp kerndoelen geformuleerd.

Vaak is het zo dat leerlingen werken met kranten ook boeiend vinden en ze leren op die manier ook nog veel bij over het gebruik van een krant. Wij vinden dit persoonlijk een van de beter sites die er momenteel te vinden zijn op het wereldwijde web voor het vak Nederlands.

www.klascement.be is eveneens een zeer handige en bruikbare website. Alle leerkrachten (beginnende en de routiniers) komen hier aan hun trekken. Op deze website vinden we heel uiteenlopende informatie, gaande van lesvoorbereidingen en leerplannen tot presentaties en boeken,… .

Er zijn aan deze website wel twee ‘nadelen’ verbonden: ten eerste is de website niet heel goed gestructureerd en moet je dus wat zoeken vooraleer je de nodige informatie hebt gevonden. Ten tweede moet je je eerst registreren vooraleer je kan zoeken op de website. Als leerkracht kan je hier zelf ook documenten op posten, op deze manier kan je met de collega’s ideeën/ervaringen uitwisselen en van elkaar leren.

www.dbnl.be DBNL is een zeer leerrijke site met tal aan informatie. Leerkrachten kunnen deze site raadplegen om fragmenten of zelfs volledige werken uit de Nederlandse literatuur te consulteren. Ook omtrent de Nederlandse taal biedt deze site een schat aan informatie aan. De site heeft een eerder zakelijk karakter. Dit komt ook tot uiting in de lay-out. Hierdoor is de site zeker voor jongere leerlingen niet aantrekkelijk. Het digitaal kunnen raadplegen van boeken en naslagwerken biedt tal van voordelen, het is handig om een tekstfragment in te voegen in een cursus of te gebruiken bij toetsen of examens. Ook gekoppeld aan powerpoint en ICT-gebruik in de klas is deze site zeer bruikbaar. Leerlingen kunnen een opdracht uitvoeren gekoppeld aan een tekst en deze tekst raadplegen via DBNL. Ook kan een leerkracht verwijzen naar deze website wanneer hij voorbeelden aanhaalt tijdens de les. Dit is dus een rijke en waardevolle site met tal van mogelijkheden.

Slotwoord

Na enkele uren gesurfd te hebben, kunnen we toch wel vaststellen dat het internet een zekere meerwaarde biedt voor het onderwijs. Alle informatie (lesvoorbereidingen, afbeeldingen,...) is binnen handbereik en bovendien is het leuk om de leerlingen er zelf mee aan de slag te laten gaan. Als je creativiteit eens een dagje minder is of je hebt je al dood gezocht achter een artikel,...:

Welkom in de oneindige wereld van het wijde web!


Bronnen

www.woordenlijst.org (het groene boekje)

www.literatuurgeschiedenis.nl

www.klascement.be (eerst registreren vooraleer de site actief is)

www.vandale.nl

www.demorgen.be

www.destandaard.be

www.anneprovoost.com

www.giphart.nl

www.vitaal.be

www.krantindeklas.be

Personal tools