Main Page

From E-communicatie

Jump to: navigation, search

PROJECTGROEP E-COMMUNICATIE

Mail, SMS, chat, weblog maken gebruik van een eigen taalregister. Probeer dit te analyseren (woordenschat, grammatica, spelling…?) Invloed van dit e-Nederlands op het taalgebruik van lln., op hun attitude tegenover AN? Wat denken leerkrachten? Wat denken jullie zelf? Is er onderzoek naar gebeurd (zie b.v. Onze Taal).Groepsleden

Jan Hermans, Kim Van Looy, Sofie Peeters, Maxime Dirix.LogboekContents

E-COMMUNICATIE

de tfst grp vnt land ! wij zn 4 studntn vn de KHL (HHH). communicatie via sms,meel,fax.. invloed op het AN ? dit is nonderwrp dat ons intrssrt, drom gn we dit ondrzkn.. zihir nze wiki !

grtzz

J & K & Zm & S

Inleiding

Tijdens de jaren ’90 kwamen chatboxen en chatprogramma’s enorm op. Door de snelle uitwisselingen tijdens het chatten, is er een taalgebruik ontstaan waarbij je zo efficiënt mogelijk kunt typen. Later kwam daar de SMS bij. Dit moet niet alleen snel en efficiënt, maar ook nog eens zo kort mogelijk zijn. SMS-taal is met andere woorden een verfijning van chattaal. SMS is ‘geschreven gesproken taal’. Meer dan driekwart van de Vlaamse jeugd communiceert via SMS (short message service). Tegen hoge snelheden tikken ze berichtjes in op hun gsm. Zijn SMS, e-mail, chat, weblog een verloedering van de Nederlandse taal? Of zien we dit eerder als een verrijking voor onze communicatieve bagage? Is SMS-taal nuttig? Waarom niet afkorten in een SMS?

Analyse van grammatica en spelling

(Bron: http://users.pandora.be/frank.froidbise/website/htmls/CHAT.htm)


In SMS-taal is het strippen van zinnen (het weglaten van woorden) enorm populair. Ook het verkorten van woorden komt veel voor; vaak worden alleen de eerste letters van de woorden uit een zin opgenomen en samengevoegd. Bijvoorbeeld: jij bent zo lief wordt dan jbzl. Klinkers worden weggelaten. Opvallend is ook het gebruik van cijfers in plaats van letters.

*Alle werkwoorden in het meervoud die eindigen op -en , hierbij vervalt de –n

 zeggen = zegge , (ont)vangen = (ont)vange , zullen = zulle 

*Alle werkwoorden in het meervoud die tevens nog een lange lettergreep hebben, wordt deze niet enkel maar dubbel geschreven

 vergeten = vergeete , komen = koome , spelen = speele , praten = praate 

*Sommige woorden worden geschreven zoals ze in de volksmond worden uitgesproken,zelfs al zijn dit twee woorden

 verleden = verleeje of vleeje , beneden = beneeje , geleden = geleeje , het zelfde = tzelfde 

*Persoonsvormen worden afgekort

 ik ¬ = k , jij,gij,hij ¬ = ei , hem ¬ = em , enz… 

*Woorden waarvan de combinatie van de letters "at" in zich hebben worden vervangen door het teken @

laten = l@en , later = l@er , water = w@er , chat = ch@ , dat = d@ , mat = m@


*Woorden waarvan de combinatie van de letter acht in zich hebben worden vervangen door het cijfer 8

Let wel alle werkwoord combinaties in het enkelvoud kunnen ook toegepast worden in het meervoud,zolang dat de lettercombinatie maar acht is.

 Lacht ¬ = L8 , wacht = w8 , dacht = d8 , macht = m8 , zacht = z8 , klacht 

*Afkortingen,deze worden gebruikt in plaats van het volledige woord te gebruiken

 hé = é , dat ¬ = da , eventjes = ff , dadelijk = sffns , age,sex and location(informatie over jezelf) = asl
 zend een privaat bericht (fluister of telegram) = msg me , dank u = thnx
 a.u.b. = plzzz , lot of laugh(s) = lol , geen probleem (no problem) = np
 ik ben  dadelijk terug(algemeen) be right back = brb , sanitaire stop = brbwc , telefoon rinkelt = brbtel
 GSM rinkelt = brbgsm , er belt iemand aan de deur = brbbel
 (deze laatste 3 afkortingen kunnen ook algemeen afgekort worden door simpelweg brb ring ) 
          

*Woorden waar de combinatie van letters ks,kz zijn,al dan niet gescheiden van elkaar of in twee woorden schrijft men x

 niks(niets) = nix , ik zie = xie ¬ , ik zoek = xoek ¬ , ik zal = xal ¬ , ook sta ik = oxta ik ¬ , enz…

*Combinaties van twee of meer woorden worden meestal aan elkaar geschreven en er worden letters weggelaten (Let wel sommige combinaties met meedere woorden kunnen ook uit elkaar geschreven worden.)

 dat ik = dak , ik zal = kzal ¬ , die een = dien , dat is = das , wacht even = w8ff , zou je,ge = zoutge , ik moet = kmoe
 ik ga = kga , vind je = vinde , vind je er = vinder , dat kan = dakan , dat zal = dazal , dat  gaat = daga , het is of 't is = tis
 ik zal het = kzalt ¬ , ik ben = kben , ben ik = benk , bedoel je = bedoelde , zou je,ge u =  zout ju,gu , heb je,ge = hebde of hedde
 ik denk het = kdenket , ik was = kwas , is het =  ist , heb ik = hebk , je,ge hebt = jebt,gebt , sta ik = staak , zal het = zalt 
 heb je,ge hem = hebdem , had ik = hak , voor ik hem = voorkem ,aan het = aant , het ligt = tligt , het valt = tvalt , het zal = tzal
 als ik = alsk , als ik u = alsku , op het = opt , als ik hem = alskem , wat ik = wak , wat hij = watei , wat haar = wataar
 ben je al = benjal , ben ik al = benkal , van het = vant , enz…

*Woorden waarvan letters weggelaten worden

 niet = nie , mijn(iets bezittelijks) = mijne , met = mé , de(verwijzing naar iets of iemand) = den , hier = ier , 
 het = et of t , er = der , maar = ma , hoe ¬ = oe ¬ , wat = wa , waarom = wrom , enz…

*Ten slotte nog enkele woorden die totaal van letters veranderen maar wel hetzelfde betekenen

 je bent = je waart , ja hoor = ja zenne , zodus = awel , ja = yep , tof = cool   

* En niet te vergeten de smilies en andere tekens

 lach = :) of :-) , boos = :( of :-( , steek tong uit = :-Þ , wenen of verdrietig = :…( , een bloem(roos) = @}-,-'- ,
 hartje of liefde = <3 , slang = ><>--- , grote broer van smilie = (^_^) , ik zie U of (borsten) = ( ° )( ° ) , zwaard = <]×××[====> , enz…

* Niet nederlandstalige afkortingen

 Away From the Keyboard = afk , At The Moment = atm , Because = b/c ,Been There,Done That = btdt ,
 By The Way = btw , Chat With You Later = cwyl , See Ya = cy , Download = d/l , Cool = kewl ,Don't Go There = dgt ,
 Fell Off the Chair = foc , No Problem = np , What's up? = sup , I just don't give a fuck = ijdgaf , Busy In Blue = bib ,
 Smile Ear To Ear = sete , Thank You = thnx of ty , Good Luck (All)= gl (a) , Laughing My Ass Off = lmao ,
 Rolling Over The Floor Laughing = rotfl , Good Game = gg , Thank You Very Much = tyvm , enz...


Taalverloedering of taalverrijking?

Wat denken taalkundigen?

SMS- en chattaal ziet er in de ogen van veel leerkrachten en ouders uit als een vorm van taalverloedering. Wat denken taalkundigen echter?

Taalkundigen zeggen dat we ons geen zorgen hoeven te maken. Ze stellen ouders gerust: zolang kinderen op school leren hoe ze een correcte zin moeten vormen, komt het wel goed. Veel leraren besteden echter aandacht aan SMS- en chattaal, zeggen taalkundigen. Ook geven de meeste leerkrachten de leerlingen opdrachten waarbij ze SMS- en chattaal moeten omzetten in correct een Nederlands woord en andersom. Op deze manier wordt het voor de leerlingen duidelijk dat ze het een van het ander moeten scheiden en dus geen chattaal kunnen gebruiken in proefwerken.


Piet van Craen, linguïst en hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel: “SMS is geschreven gesproken taal, dat is een nieuwe combinatie. Het kanaal dat de boodschap overdraagt, is veranderd. Met chat, e-mail en SMS is een gesproken schrijftaal ontstaan. En al beantwoordt die niet aan de regels van het gemiddelde schooldictee, dat betekent niet noodzakelijk dat het om verkeerd taalgebruik gaat. Het is absurd om je af te vragen of de taal verloederd. Zoiets is een generatieprobleem: verandering gaat nu eenmaal uit van jongeren. Chatten is een fantastische illustratie van de creativiteit van het menselijk taalvermogen.”


Wim Daniëls, Nederlandse taalkundige en jeugdschrijver: "Denken dat SMS-taal een nadelige invloed heeft op de taalkennis van jongeren is de grootste flauwekul die er is. Het is een verrijking, het beste wat onze taal kon overkomen. SMS-taal is in feite de allereerste volwaardige geschreven jongerentaal. Dat er van de standaard wordt afgeweken is geen enkel probleem. Er ontstaat immers altijd een standaard. Het woord 'effe' staat nu in het woordenboek. Dat heeft gewoon tijd nodig. Ouders moeten zich ook absoluut geen zorgen maken. Ze zijn bezorgd omdat ze iets zien dat voor hen vreemd is. Gezonde argwaan. Maar: als je de boodschap niet begrijpt, wil dat zeggen dat die niet voor jou bestemd is. Elke generatie vindt van de volgende dat ze niet kan schrijven. als dat waar zou zijn, zou de taalkennis ondertussen onder nul moeten zitten. Spelling is gewoon hartstikke moeilijk - volwassenen kunnen het net zo min. Taal verandert altijd,continu, maar om één of andere reden hebben mensen dat niet graag. Het geeft en een gevoel van onzekerheid. Ze hebben op school taal geleerd en ze hebben het liefst dat alles bij het oude blijft. Maar feit is: kinderen hebben nooit zoveel geschreven als vandaag."


Uit onderzoek in de Verenigde Staten lijken deskundigen gelijk te krijgen: tot een jaar of 16 maken kinderen veel fouten in hun schoolwerk onder invloed van chat- en smstaal., maar daarna gaat het over. Dan weten ze hoe het moet en kunnen ze het ook goed toepassen. Het is dus van uiterst belang dat leerkrachten en ouders blijven vertellen wat de regels zijn. Op een gegeven moment gaan ze deze zeker toepassen. Op school moeten kinderen leren dat ze geen SMS- of chattaal kunnen gebruiken in school werk.


Taalkundigen zien vooral de zonnige kant van de grote populariteit van het gebruik van internet en gsm onder jongeren. “Ik ben blij dat jongeren weer schrijven, stelt Hans Bennis.


Conclusie van taalkundigen: Er is een vorm bijgekomen (geschreven gesproken taal), maar kinderen van alle tijden hebben moeten leren dat ze naargelang de situatie de juist stijl of taalvorm moeten kiezen. Het is belangrijk dat ze formele en informele taal van elkaar kunnen onderscheiden. Ze moeten beseffen dat wanneer je een brief naar de gemeente schrijft, je deze op een heel andere manier schrijft dan wanneer je een brief schrijft naar je vrienden. Het is aan de leerkrachten om de leerlingen op dit soort verschillen te wijzen, zodat kinderen doorkrijgen dat schrijven meer is dan jezelf uiten op een manier die jou het beste uitkomt.


Wat denken leerkrachten?

Is het in werkelijkheid ook allemaal zo rooskleurig? Hoe ervaren leerkrachten de invloed van SMS- en chattaal op onze Nederlandse taal?

We zijn op onderzoek geweest in het HH Heverlee. De filmpjes waren te groot om op internet te posten. Deze filmpjes staan op cd-rom en verkrijgbaar bij Jan Hermans (jan.hermans@student.khleuven.be)

We gingen naar de leerkrachten met 2 vragen : - Bevordert sms-taal het algemeen Nederlands ? Waarom wel/niet ? - Gebruiken de jongeren wel eens sms-taal in hun taken/opstellen/toetsen. Verder vroegen we ook naar algemene informatie.

De reacties waren uiteenlopend.


Enkele reacties:

“ Het levert inderdaad problemen op tijdens de Latijnse vertalingen. Bij het chatten wordt vaak niet gelet op hoe woorden eindigen (d, t,dt). Zo eindigen voltooid deelwoorden, die met een d geschreven moeten worden, op een t.”

“Vorig jaar tijdens de eindexamens kreeg ik een opstel dat deels in sms- of chattaal was gespeld. Ik kwam worden tegen als nix, ff, w8,…”

“ Er zijn leerlingen in de veronderstelling dat ‘egt’ de correcte manier is om ‘echt’ te noteren.”

" Sms-taal ben ik nog nooit tegengekomen. Ik denk wel dat dit een een bepaalde omgang met taal kan zijn die creatief kan zijn"

"Schijffouten zie ik eerder als een verloedering"

"Vroeger zou ik het gebruik van sms-taal eerder afwijzen; nu ik gepensioneerd ben wil ik mijn mening toch nuanceren. Sms-taal kan bepaalde vormen van spontaniteit bevorderen"

Algemene inburgering van sms-en chattaal

Opstellen, examens en boeken in SMS–taal, een prijs voor het meest originele smsje in SMS–taal, Franse rapnummers, aanpassingen van de CITO – toetsen, zelfs de Bijbel in SMS – taal! Het begint er steeds meer en meer op te lijken dat de SMS – taal, gewild of niet, zich begint in te burgeren in onze postmodernistische door e - communicatie bepaalde maatschappij. En dit uit zich stilaan in gekste vormen… Al die afkortingen, tekens, emoticons,… begin maar eens! Daarom zijn er tegenwoordig al online SMS – taal woordenboeken. Zo wordt ieder smsje verstaanbaar.

Maar wat als je in het buitenland zit? Iedere taal heeft immers haar eigen SMS–taal variant, en deze zijn dan ook nog eens vaak erg streekgebonden. Daarbij is het algemeen bekend dat er via de nieuwe e–communicatiemiddelen uitvoerig geflirt en versierd wordt, net zoals op vakantie in het buitenland. De Nederlands firma Steape zag hierin het gat in de markt! Om het flirten, verleiden en dumpen in binnen- en buitenland wat makkelijker te maken introduceert het Nederlandse Steape een pick up, put down en sex vertaaldienst voor op je mobiele telefoon. De dienst heet Tolk. Tolk kent vier verschillende versies, die elk in een aantal (inter)nationale vakantietalen en dialecten beschikbaar zijn. Tolk geeft je niet alleen de vertaling van de door jou gekozen zin, maar spreekt deze ook voor je uit. Missers zijn niet meer mogelijk.

Ook productnamen worden door de populaire SMS–taal beïnvloed. In de mobiele wereld is Motorola de ware meester met modellen als de RAZR, ROKR en SLVR, maar ook spijkerbroekenfabrikant Levi's is inmiddels bevangen door de nieuwe trend. Het nieuwste model broek, 'deluxe' jeans, kreeg DLX als merknaam mee. En zelfs op Broadway zijn de gevolgen van de SMS-taal te merken, getuige een nieuwe musical, Bklyn genaamd.


Hoe is de situatie in het buitenland?

Niet alleen in België maar ook in het buitenland lopen de discussies hoog op als het om SMS-taal gaat. Telkens opnieuw gaat het tussen voor- en tegenstanders, telkens opnieuw worden dezelfde argumenten pro en contra aangehaald. Contra haalt telkens weer de (voor velen ronduit afgrijselijke) taalfouten aan die jongeren steeds meer en meer schrijven en vrezen dus een verwaarlozing en achteruitgang van het kunnen schrijven van de officiële moedertaal. In grote lijnen luiden de pro argumenten telkens weer in de richting van tolerantie, jongerentaal, iets voorbijgaands en dat het een eventuele verrijking van de taal kan zijn. Daarbij is het een snellere manier van schrijven en communiceren.


1. Schotland

Een snellere manier van schrijven is best handig, zeker bij het schrijven van een opstel. In 2003 heeft een 13-jarige Schotse leerling de krantenkoppen gehaald. Ze diende een essay in, geschreven in uitsluitend SMS-taal. Haar lerares kon haar ogen niet geloven. Volgens haar was de bladzijde gevuld met hiërogliefen die zij met veel moeite kon vertalen. De leerling had als verklaring dat zij het gemakkelijker vond om zo te schrijven dan in het standaard Engels. Haar essay begon met de volgende zin: "My smmr hols wr CWOT. B4, we usd 2go2 NY 2C my bro, his GF & thr 3 :- kds FTF. ILNY, it's a gr8 plc", wat vertaald hetvolgende resultaat geeft: "My summer holidays were a complete waste of time. Before, we used to go to New York to see my brother, his girlfriend and their three screaming kids face to face. I love New York. It's a great place."


2. Nieuw-Zeeland

Snel schrijven is niet enkel handig als je een schoolwerkje moet maken, maar ook als je in tijdsnood zit bij het invullen van een schriftelijk examen. Het bracht Nieuw – Zeelandse studenten en docenten op een idee: Waarom zouden studenten immers hun examen niet in SMS–taal mogen invullen? Het voorstel heeft geleid tot vele discussies en verdeelde de docenten en studenten onderling. Hoe dan ook, sinds 2006 is de wet erdoor.In Nieuw-Zeeland mogen studenten sms-taal gebruiken in hun examens. De docenten moedigen de studenten nog steeds aan om correct Engels te gebruiken, maar ze zullen toch punten geven als het antwoord in sms-taal geschreven is op voorwaarde dat de student aantoont de materie begrepen te hebben. Bij het examen Engels mogen echter geen afkortigen gebruikt worden. De woordvoerster van de docenten verklaarde dat de beslissing het gevolg is van de dagelijkse realiteit in de klas.


3. Frankrijk

Maar ook dichter bij huis zijn er vele gevallen bekend over de discussie over het al dan niet gebruiken van de SMS–taal. In (het sowieso al chauvinistische en cultuur- en taalbeschermend) Frankrijk heeft de tiener Phil Marso een volledig boek in SMS – taal geschreven. 'Pa SAge a taBa' is de naam van het boek. Ook in Frankrijk lijkt de opmars van de e – communicatie en het bijhorende taalgebruik lijkt niet te stoppen. Diam’s, de Franse Missy Eliot, zei het al in haar populaire rapnummer ‘Ma France à moi’: ‘Mijn Frankrijk praat in SMS, werkt via MSN, verzoent zich via E-mail en ziet zichzelf via MMS’.


4. Canada

Geen slecht idee moeten ze in Montréal gedacht hebben. Daar hebben ze zelfs de stadswebsite ook in een op SMS – taal berust taaltje beschikbaar gemaakt. Het fonetisch schrijven heeft als voordeel dat mensen met taalachterstand en van een minder begaafdheidsniveau toch bereikt kunnen worden, of zoals ze het zelf zeggen op de website: “Se sit s'adrês o pêrsone ki on dê z’inkapasité intélêktuêl .”


5. Nederland

Ook onze noorderburen zijn niet gespaard gebleven van de SMS–taal en de bijhorende discussie. Begin 2007 werd in Nederland nog de ‘Gouden Duim’ uitgereikt. Deze prijs ging uit naar De jongste deelneemster, de 15-jarige Nikke Allers . De wedstrijd werd georganiseerd door Stichting 4 D Nwe Taal (Stichting voor de nieuwe taal). Via Internet kon je om de leukste smsjes in te zenden. Niki won met het smsje: 'b&iw! srry dak 2L8 b&: b& mt mn nwe gbrde trui Rgns 8ter blyvn Hkn: mst ds 1st nr Oma, om 'm te ltn mkn!'. In het Nederlands: 'Ben ik weer! Sorry dat ik te laat (to late) ben: ben met mijn nieuwe gebreide trui ergens achter blijven haken. Moest dus eerst naar oma, om hem te laten maken'. Net zoals in alle andere landen zijn niet alle Nederlands zo happig op hun nieuwe taalvariant. Eind vorig jaar werd er nog door de voorzitster van het landelijk comité (het comité dat met oplossingen moet komen voor het slechte taalniveau van kinderen) voorgesteld om het niveau van de Cito – eindtoets (te vergelijken met de interdiocesane toets van het katholieke basisonderwijs in België) op te krikken. Zo kan de taalachterstand bij de vele Nederlandse jongeren sneller worden aangepakt. Volgens het landelijk comité is deze veel voorkomende taalachterstand bij jongeren te wijten aan het toepassen van de spreektaal in de schrijftaal. Met andere woorden, door het hanteren van een SMS – taal of een variant hiervan…


Voorbeelden van buitenlandse SMS-taal

Zoals reeds eerder vermeld heeft iedere taal haar eigen SMS variant. De regels voor iedere SMS–taal variëren van oorspronkelijke moedertaal tot moedertaal, maar enkele basisprincipes komen steeds terug. Zo komt in iedere SMS–taal fonetisch geschreven woorden terug. Ook allerlei soorten afkortingen van woorden zijn een vast terugkerende regel. Deze verschillen echter van taal tot taal en van dialect tot dialect. Het is daarom bijzonder moeilijk om hiervan een beknopt overzicht te maken. Overzichtelijker zijn de vaststaande zinnen of woordcombinaties die herleidt worden tot een afkorting bestaande uit enkele letters en de universele afkortingen, smileys en emoticons.


Een kort overzicht:


Engels

hello wordt hi

i don't care wordt idc

i don't know wordt IDK

i don't think so wordt IDTS

at the moment wordt atm

by the way wordt btw

thank you very much wordt tyvm

"what the *freak/fuck" wordt WTF


Frans

dans ton cul wordt DTC

mort de rire wordt MDR

longtemps wordt lgtps

salut wordt slt

bonjour wordt bjr

tout le monde wordt tlm


Duits

Freunde? (Zijn we weer vrienden?) wordt f?

liebevolle Umarmung (Ik sla mijn armen om je heen) wordt lu

Küsschen, Küsschen, Küsschen (xxx) wordt kkk

Bussi aufs Bauchi (Kusje op je buik) wordt bab

genau, Baby! (Precies, schatje!) wordt gb!

Gott sei Dank, Freitag! (Godzijdank is het vrijdag) wordt gsdf!

Schönes Wochenende! (Fijn weekend!) wordt schöwo!

Fiel Fergnügen! (eigenlijk: ‘viel Vergnügen )(Veel plezier!) wordt ff!

bis bald Baby! (Tot later, schatje!) wordt bbb!


Universele afkortingen & smileys

LOL = laughing out loud

btw = by the way

WTF? = what the f*ck?

Afk = Away From the Keyboard

  : ) = glimlach
  : D = schaterlach
  ; ) = knipoog
  : P = tong uitsteken


Chatten met de leerkracht

Sommige leerkrachten lijken een dubbele persoonlijkheid te hebben. Overdag zijn ze gewoon leraar, maar 's avonds transformeren ze in een virtuele persoon. Chatten met leerlingen... Goed of niet? Hieronder volgt de getuigenis van Wim Decraemer.

Overdag ben ik gewoon Wim Decraemer, TSO/BSO leraar Nederlands, geschiedenis en maatschappelijke vorming, maar 's avonds verander ik in Cookiemonster. Dan chat ik via messenger met wel honderd leerlingen en oud-leerlingen in mijn contactlijst. Ik vind de chat een aangename manier om open met mijn leerlingen te communiceren. Ze maken geen misbruik van mijn openheid. Ik sta nochtans bekend als een strenge leerkracht. In het begin van het schooljaar schrijf ik mijn hotmail-adres en gsm-nummer op het bord, maar ik heb weinig last van junkmail of hijgtelefoons. Als je je leerlingen met respect behandelt, krijg je respect terug. Chatten kan taalarme leerlingen helpen om te leren communiceren, al erger ik me vaak aan het erbarmelijke taalgebruik op de chat. Maar ik geef ook wel eens een les over dat chatjargon.


Een voorbeeld van een gesprek dat een leerkracht voerde met één van zijn leerlingen:

Meneer ga dien toets van aarderijkskunde moeielijk worden want dat die ni moeilijk is dan ga ik hier een muziekske opzetten en goe dansen <Filmster138>

Ik ga alvast 1 punt aftrekken want het is aardrijkskunde en niet aarderijkskunde. En vooral nu gaat diene toets AARDSmoeilijk worden!!! KKKKKKKKEEEEEEEEIIIIIIIIIIILLLLEEEEUUUUUUKKKKKK <Snellie>

Das ni kei leuk das kei ambetant wilt u ni wa vertellen wat er in die toets sta dan wet ik al heel goe wa dak al zeker moet doen want da zen 9 blz ni dak ni goe zen in aardr. ik zal het maar algoe afkorten voor er zeker een punt afkomt <Filmster138>


Toch niet zonder gevaar?


1. Junkmail

Een leraar wiskunde: "Ik had mijn e-mailadres doorgegeven aan mijn leerlingen om hun taken rechtstreeks te kunnen doorsturen. In het begin liep dat vlot. Maar al snel zat mijn mailbox vol junkmail: reclame voor viagra-pillen, videoclips van MTV en ten slotte een virus dat nagenoeg heel mijn bestand heeft weggeveegd. Ik zeg niet dat het ligt aan mijn leerlingen. Maar je e-mailadres geraakt via die gasten in allerlei bestanden waar zij zelf ook geen zicht meer op hebben. Ik heb nu een ander e-mailadres en begin er niet meer aan."


2. Gestalkt

Een leraar Nederlands: "Ik werd op de duur echt gestalkt. Ik had een leerling in de klas met nogal wat gezinsproblemen. Na een persoonlijk gesprek zei ik dat ze me altijd mocht bellen of mailen als het te erg werd. Dat had ik nooit mogen doen. Het begon met een braaf sms'je. Maar al snel verschenen er berichten als 'ik ga zelfmoord plegen, help me'. Soms kwamen die berichten midden in de nacht. Zelfs tijdens de Parijs-reis met andere leerlingen, bleef ze me met onheilsberichten bestoken. Ik durfde daar eerst niets van zeggen tegen de collega's. Maar uiteindelijk heb ik de directie moeten inlichten. We hebben er echt sterke externe begeleiding moeten bijhalen om dit te doen stoppen Met al mijn goede bedoelingen was ik veel te voortvarend geweest."


3. Tips

Nikkie Vandebeek, psycholoog Remedial Teaching Center: "Vooral jonge leraren voelen zich goed thuis in de chatwereld. Ze vinden het leuk om met hun leerlingen te chatten. Maar ze weten vaak niet waaraan ze beginnen. Niet elke leraar is een hulpverlener. Voor emotionele problemen is bij chatten de drempel veel lager dan in persoonlijk contact. Wat een leerling niet rechtstreeks tegen een leraar durft zeggen, gaat plots wel via mail of chatkanaal. Maar dan kom je al snel op een terrein waar een leraar niet thuis of niet bevoegd voor is. De afstand wordt te klein en daar komen problemen van. Ons advies aan leraren? Denk goed na waaraan je begint als je je gsm-nummer of je e-mailadres geeft. Maak vooral goede afspraken: werkstukken en taken kunnen bijvoorbeeld wél. Maar ook daarbij moet je opletten: deadlines zijn deadlines. Leerlingen die om drie uur 's nachts nog een taak doormailen zijn eigenlijk te laat. Je moet ze leren omgaan met vaste afspraken. Ook over de inhouden van de mails. En ze moeten bijvoorbeeld niet meteen een mailtje terug verwachten."


BronnenlijstHelp

Personal tools