Main Page

From Digitale bronnen

Jump to: navigation, search

Waar in de vakoverschrijdende eindtermen vind je deze bekommernis terug?

Hoe beoordeel je zelf de kwaliteit van internetbronnen?

Wat zijn mogelijke criteria voor de kwaliteit van digitale bronnen?

Hoe kan je bij lln. de vaardigheid stimuleren om kritisch om te gaan met internet?

Hoe dienen internetbronnen geciteerd te worden?

Hoe hoog is de betrouwbaarheid van Wikipedia?

Hoe kan je jongeren motiveren om niet via copy-paste b.v. een boekbespreking ineen te stoppen?

Hoe kan plagiaat opgespoord worden?Groepsleden

Stijn Tuteleers, Eveline Kwanten, Elke Libert, Helena MolineauxLogboek

- 28 februari: Maken van enquêteformulieren (Stijn)

- 29 februari: Enquêteformulieren (4) deels rondgedeeld in de lerarenkamer (Stijn)

- 1 maart: Het oplossen van al enkele vragen (Eveline)

- 3 maart: Idee gepost op site (Helena)

- 4 maart: Gevonden ideeën gepost op wiki + aanpassen lay out (Eveline & Helena)

- 4 maart: Betrouwbaarheid Wikipedia krantenartikels + aanpassen lay out (Stijn en Elke)

- 4 maart: Bepalen van vakoverschrijdende eindtermen + motivering keuze (Eveline & Helena)

- 4 maart: Waar let jij op bij het raadplegen van bronnen? kort aangevuld (Stijn)

- 6 maart: Bevraging doelgroep samengevat en conclusie geschreven (Helena)

- 9 maart: Verwerken van de enquêteformulieren en interviews met leerkrachten(Stijn)

- 9 maart: Verschillende deelvragen beantwoord aan de hand van onderzoek van bronnen en bevragingen + in doorlopende tekst gezet + afwerking document (lay-out,...) (Elke, Stijn, Eveline, Helena)

- 11 maart: Opzoeken in handboeken, verkennen van plagiaat-software, doorzoeken van aangeboden site + verwerking (zie onderaan) (Eveline & Helena)

- 11 maart: Extra informatie opzoeken rond censuur, regels, vandalisme rond Wikipedia (Stijn)

- 11 maart: Verwerking van gevonden informatie rond Wikipedia (Elke)

- 12 maart: Verwerking vandalisme en Wikipedia + Lay-out + samenvatting opgesteld en doorgemaild (Elke)

- 13 maart: Verwerking van het extra zoekwerk in de samenvatting (Helena en Eveline)

- 15-16 maart: Verdeling presentatie + opbouw powerpoint presentatie (Elke, Stijn, Eveline & Helena)

- 17 maart: Overlopen presentatie + inoefenen + gebruik PowerPoint (Elke, Stijn, Eveline & Helena)


Bevraging doelgroep

De groep waar ik leiding aan geef in de Chiro sluit goed aan bij onze doelgroep (1e graads leerlingen) Ik zou hen enkele vragen willen voorleggen zodat we een beeld krijgen van hoe jongeren omgaan met 'copy-pasten' en de nauwkeurigheid van Internet.

Suggesties voor vragen zijn altijd welkom. Ik dacht alvast aan het volgende:

- Hoe/waar ga jij op zoek naar een korte samenvatting van een boek?

- Denk je dat je zaken die op het internet staan altijd mag overnemen? (waarom wel/niet)

- Heb je zelf al een een werk(stuk) van jezelf op het net gezet? (waarom wel/niet)

- ...


Mededelingen aan groepsleden

- Er zijn nog 10 enquêteformulieren over, als jullie nog leerkrachten kennen die ze kunnen invullen, laat het mij dan even weten. Ik breng dinsdag de overige 10 nog mee. Vraag er dan naar. Stijn


Gevonden informatie

Nederlands: onderzoeksseminarie ICT.

Punt 4: ‘Digitale bronnen en hoe er kritisch en functioneel mee om te gaan.’


Contents

Situering in vakoverschrijvende eindtermen.

Leren leren

Informatiebronnen gebruiken.

De leerlingen kunnen…

29. bij een aan de leeftijd en niveau aangepaste opdracht, de geschikte informatiebronnen zelfstandig vinden (bv. Atlas, encyclopedie, andere leerboeken, informatieve teksten,…) in een documentatiecentrum of (jeugd)bibliotheek, m.b.v. de aangepaste instrumenten zoals internet.

31. bij een aan de leeftijd en niveau aangepaste opdracht, de essentiële informatie selecteren uit de informatiebronnen.

32. de opgezochte informatie bondig noteren, zodat ze achteraf gemakkelijk teruggevonden wordt.

33. bij gegeven opdrachten uit audiovisuele en geschreven media de gevraagde informatie halen voor verdere verwerking tijdens de lessen.


 • Motivatie voor de gekozen vakoverschrijdende eindtermen:

29: Vooraleer de leerlingen kunnen gebruik maken van de copy-paste functie, moeten ze bekwaam worden in het opzoeken van informatie via het medium internet, boeken, encyclopdieën,...

31: Wanneer leerlingen enkel de copy-past functie gebruiken, heeft de gevonden informatie niet altijd meer betrekking tot het onderwerp van de opdracht. Leerlingen moeten leren de gevonden informatie in te korten en samen te vatten (+ filteren) en dit kan niet als ze louter de copy-paste functie gebruiken.

32: Als je op internet gaat zoeken, krijg je een zee van informatie die niet altijd even gestructureerd is. Het geheel moet overzichtelijk blijven en dit kan enkel na het maken van een bondige samenvatting of het schematiseren van de tekst.

33: Argumentatie is terug te vinden bij 31 en 32.

Algemeen: Opvallend is dat er steeds gesteld wordt dat de opdracht in eerste instantie aangepast moet zijn aan het niveau en de leeftijd van de leerlingen. Zodat de opdracht voldoende uitdagend is en eenduidig opgesteld voor de leerlingen.


Sociale vaardigheden

Dienstvaardigheid

De leerlingen …

3.2 staan medeleerlingen bij schooltaken en schoolactiviteiten bij.


 • Motivatie voor de gekozen vakoverschrijdende eindtermen:

- Internet dient om informatie aan te reiken maar dit moet gezien worden als hulpmiddel en niet als een voorgekauwd tekstgeheel.

Hoe beoordeel je zelf de kwaliteit van internetbronnen.

- Heel belangrijk vind ik dat er geen taalfouten aanwezig zijn. Vanaf het moment dat ik deze terugvindt, is de bron voor mij al niet meer betrouwbaar.

- Bij het zien van anoniem, koosnaampjes, ireële namen… die de auteur aanduiden, haak ik altijd onmiddellijk af.

- Het is ook belangrijk dat je gaat kijken of de personen die de site hebben opgesteld zelf betrouwbaar zijn, hiermee wordt bedoelt dat je moet nagaan dat de website niet gemaakt is door een leek.

- Waar heeft de creator zijn bronnen vandaan? Staat dit ergens vermeld?

- Ik kijk ook altijd naar de laatste wijzigingen op de site, de datum van bijwerken.

Wat zijn mogelijke criteria voor de kwaliteit van digitale bronnen?

Bij het beoordelen van een site moet steeds aanwezig zijn:

- de naam van degene die verantwoordelijk is voor de site. Dit kan een organisatie zijn of 1 iemand van wie het initiatief uitgaat.

- een adres (vb. e-mail) van de persoon of de organisatie die verantwoordelijk is voor de aangeboden informatie.

- het doel van het opzetten van deze site. Er is een groot verschil tussen iets opzetten uit commerciële redenen of i.f.v. wetenschappelijk belang of iets dergelijks.

- de datum die aangeeft wanneer de informatie is vernieuwd. Zo heb je meer een zicht op het feit of de informatie al dan niet verouderd (en dus minder relevant) is.

- vermelding van de bronnen die gebruikt werden bij het opstellen van de informatie.

- een internetbron die boordevol taalfouten staat, wordt eerder geclassificeerd bij onbetrouwbaar.

Hoe kan je bij lln. de vaardigheid stimuleren om kritisch om te gaan met internet?

Betrouwbaarheid van Wikipedia.

Algemene informatie rond Wikipedia

De naam bestaat uit 2 delen: ‘Wiki’ en ‘encyclopedia’ (Hawaï: wikiwiki betekent snel) Men noemt dit 2 valieswoorden: mengwoord waarin twee of meer woorden versmolten zijn. Een ander voorbeeld hiervan is Benelux, van België, Nederland en Luxemburg. In totaal zijn er meer dan 9.100.000 artikelen te vinden op heel Wikipedia in 253 verschillende talen.

Wikipedia is in eerste instantie een project. Het oog van dit project is dus niet meteen gericht op winst. Het doel van dit project is om in elke taal een complete encyclopedie op Internet te creëren die rechtenvrij is. Als men iets op deze website plaatst is het de bedoeling dat je neutraal bent. De artikels die men op Wikipedia kan vinden, zijn vrij te bewerken door iedere bezoeker. Dit druist natuurlijk in tegen de juistheid en de kwaliteit van de weergegeven informatie. Als er een fout in een artikel staat, dan kan je zelf kiezen of je deze aanpast of op de overlegpagina plaatsen. Ze willen iedereen aanmoedigen en uitnodigen om dit daadwerkelijk te doen. Zo zullen alle fouten op termijn uit de encyclopedie verdwijnen. Het project heeft dus een karakter dat erg open is. Dit maakt vandalisme een groot probleem.

Vandalisme en Wikipedia

Onder vandalisme op Wikipedia wordt verstaan dat je de kwaliteit van de encyclopedie doelbewust gaat verlagen. Dit kan dus zijn door bestaande artikels te bewerken en de correcte informatie te vervalsen. Je kan dit ook bereiken door bijdragen te posten die niets opbouwend hebben, maar eerder de wiki verstoren. Er wordt dus verondersteld dat iedereen zijn goed gedrag en goede wil laat blijken op de website. De sanctie die men dan doorvoert is dat je IP-adres of account wordt geblokkeerd gedurende een bepaalde tijd.


Echt vaste richtlijnen zijn er niet rond het vandalisme. Wikipedia hanteert wel enkele ‘gulden regels’;

 • Schrijf vanuit een neutraal standpunt.
 • Pleeg geen plagiaat. Het gebruik van kopieën van andere pagina's zonder toestemming brengt Wikipedia in juridische problemen.
 • Schrijf encyclopedisch. Artikelen moeten als zelfstandig stukje gelezen kunnen worden. We maken een encyclopedie, geen woordenboek, link-lijst of weblog. Gebruik daarom noch reclame, noch propaganda, schuttingtaal of informele taal.
 • Schrijf in het Nederlands. Er zijn Wikipedia's in heel veel andere talen en dialecten. Zie de anderstalige Wikipedia's op meta.
 • Negeer alle regels. Als regels u nerveus maken en u het plezier ontnemen, negeer ze dan maar, gebruik uw gezonde verstand en voel je vrij en ga je gang. Aanvaard dan echter wel dat er misschien discussie of protest komt. Accepteer altijd dat uw pagina's door anderen aangepast of zelfs verwijderd kan worden als ze niet aan de vorige regels voldoen.


Naast de gulden regels vind je ook enkele ‘voorgestelde regels’ terug;

 • Het artikel hoeft niet af te zijn
 • Verklaar jargon. Maak een link die moeilijke woorden uitlegt zodat elke lezer alles kan begrijpen.
 • Vermijd partijdigheid
 • Wanneer u iets aan een tekst toevoegt of verandert, zet uw bijdrage dan op de juiste plaats in die tekst.
 • Verwijder klinkklare onzin
 • Bouw mee aan het web
 • Wikipedia is niet uw persoonlijke website. Schrijf liever niet over uzelf, een famillielid, ... waarbij een belangenconflict kan ontstaan. Reclame is immers ook niet toegelaten.
 • Wikipedia is geen woordenboek
 • Kies relevante onderwerpen
 • Gebruik geen externe links als het binnen Wikipedia kan worden opgelost.
 • Citeer uw bronnen
 • Maak niet meteen subpagina's
 • Vermijd tijdgebonden uitspraken zoals bijvoorbeeld: gisteren, binnenkort, huidige, …
 • Vermijd plaatsgebonden uitspraken zoals bijvoorbeeld: bij ons, in ons land, …
 • Vermijd woorden als "helaas", "terecht", "gelukkig", "natuurlijk", "logischerwijs". Andere lezers kunnen deze woorden als een mening of een waardeoordeel begrijpen.
 • Bewerk niet andermans gebruikerspagina. Over het algemeen wordt bewerken van andermans gebruikerspagina niet op prijs gesteld. Voor het maken van gerichte opmerkingen of het geven van tips kunt u de overlegpagina van een gebruiker gebruiken.
 • Benoem een pagina zorgvuldig


Uiteraard zijn er ook enkele regels omtrent opmaak en stijl;

 • Maak spaarzaam gebruik van kleur
 • Gebruik vette tekstmarkering heel spaarzaam
 • Gebruik cursieve tekstmarkering alleen indien nodig
 • Kies uw links met zorg
 • Herhaal links niet te vaak
 • Groepeer de behandelde onderwerpen
 • Kies zorgvuldig uw afbeeldingen
 • Let op de spelling, in het bijzonder die van een nieuwe paginatitel


Proefondervindelijk hebben we hierbij gemerkt dat je zomaar allerlei zaken 
op wikipedia kan plaatsen. 
Desondanks dat wij een wikis-login hebben gekregen. 


Artikels

Controverse rond Wikipedia wordt groter naar Ronald Meeus - 2005-12-16 (www.demorgen.be)


In 2005 werd de betrouwbaarheid van Wikipedia zeer in vraag gesteld. Een zekere John Seigenthaler, een voormalig journalist, zag in een Wikipedia-artikel dat hij plotseling had meegewerkt aan de moordaanslag op president Kennedy. De man was hier niet te spreken over het feit dat de Wikipediagemeenschap geen controle heeft over de apenstreken van individuele bezoekers.


Wikipedia moet nauwelijks onderdoen voor Encyclopaedia Britannica Door Ronald Meeus - 2005-12-16 (www.demorgen.be)


Controverse over de betrouwbaarheid van internetencyclopedie Wikipedia heeft gisteren wellicht een nieuwe weke plek blootgelegd: ook een gevestigd naslagwerk vertoont fouten, zegt het wetenschappelijke blad Nature na een vergelijking tussen de Wikipedia en de iets meer gerenommeerde Encyclopaedia Britannica. En dat zijn er nauwelijks minder dan het aantal feitelijke onjuistheden in de Wikipedia.

Beeld u een Winkler Prins, een Larousse of een ander gezaghebbend naslagwerk in waarbij een bezoeker gewoon een van de boeken bij u thuis uit de kast kan sleuren, een pen erbij kan nemen, en er naar believen eigen annotaties aan kan toevoegen of bestaande passages eruit kan schrappen. Dat klinkt misschien belachelijk, maar het is precies het concept dat achter de online-encyclopedie Wikipedia schuilt. Het naslagwerk, dat werd gesticht door een groepje vrijwilligers, wordt rechtgehouden door het zogenaamde 'open source'-principe, dat ook al achter het besturingssysteem Linux en de webbrowser Firefox zit: iedereen die wil, mag meewerken aan het project. Voor de Wikipedia betekent zoiets dat elk artikel door elke bezoeker kan worden aangepast. De kiesheid van de gebruikers, aangespoord door de sociale druk van een grote gemeenschap, moet ervoor zorgen dat de informatie correct blijft.

Fouten worden echter niet altijd opgemerkt. Er bestonden al klachten over inaccurate gegevens in de Wikipedia, maar een aantal recente incidenten toonden aan dat de gegevens, zonder dat de gemeenschap dat echt opmerkt, ook kunnen worden gemanipuleerd (zie kader). Bij een gevestigde encyclopedie bestaat er zoiets als 'peer review': elk artikel wordt nagelezen door een academische autoriteit in het vakgebied. Bij Wikipedia bestaat dat niet: een van de kernpunten in de filosofie van het project luidt dat zo'n proces moet worden gedemocratiseerd: niet alleen academici maar ook een belezen individu moet kunnen meewerken aan de vermeerdering van kennis. Als er dingen worden veranderd die niet kloppen, worden die meteen verbeterd door gebruikers die het onderwerp, en de Wikipedia, wel au sérieux nemen. "Het is als een mierenhoop", zei stichter Jimmy Wales begin dit jaar in een gesprek met De Morgen. "Iedereen weet wat hij moet doen."

De academische wereld, en vooral uitgevers van concurrerende, gevestigde naslagwerken, is er nog zo zeker niet van. Maar het Amerikaanse wetenschappelijke blad Nature nam de proef op de som, door printjes te maken van een aantal artikels over wetenschappelijke onderwerpen uit zowel de Wikipedia als de onlineversie van de gerenommeerde Encyclopaedia Britannica, en die door een aantal academici te laten doorlichten. Wat bleek: beide encyclopedieën bevatten feitelijke onjuistheden, en Wikipedia telde er niet veel meer dan de Britannica. Van de 42 onderwerpen die er werden onderzocht, zaten er gemiddeld vier fouten in de Wikipedia-versie, tegenover drie in de Britannica.

Bottomline: ook de peer review van een gevestigde encyclopedie garandeert niet echt dat de gegevens accuraat zijn. In totaal zaten er immers ook in de veertig luttele Britannica-artikels 123 feitelijke onjuistheden, slechts een dertigtal minder dan in de artikels in Wikipedia. Het onderzoek zegt dus meer over Britannica dan over Wikipedia, zegt professor Michael Twidale van de universiteit van Chicago in Nature: "Gedrukte encyclopedieën worden vaak gezien als de gouden standaard op het gebied van de kwaliteit van de informatie die ze leveren. Maar deze bevindingen herinneren ons eraan dat we hier over 18-karaats goud kunnen spreken, niet over 24-karaats."

In slechts 42 artikels vertoonde Britannica 123 fouten, slechts een dertigtal minder dan Wikipedia


Nederlandse ministerie justitie stelt verbod op Wikipedia in jns (anp) – 17/11/2007 (www.hetnieuwsblad.be)


DEN HAAG - Ongeveer 30.000 ambtenaren die onder het Nederlandse ministerie van Justitie vallen, mogen niet meer naar de digitale internetencyclopedie Wikipedia surfen. Dat bevestigde een woordvoerder van het departement in het blad Intermediair. Aanleiding voor het verbod zijn grappen en veranderingen die ambtenaren met hun ambtelijke computer in de artikelen aanbrachten. Zo werd in het artikel over Theo van Gogh vermeld dat de cineast 'met zijn lul uit z’n broek' over de Linneausstraat fietste, op de dag dat hij werd vermoord. De wijzigingen en toevoegingen bleven slechts kort staan.

Het ministerie stelt een intern onderzoek in. Het verbod geldt niet alleen voor ambtenaren op het departement maar ook voor medewerkers van bijvoorbeeld rechtbanken.

Dit artikel staaft dat iedereen eender wat op wikipedia (internet) kan plaatsen. 
Naar verder verluid blijkt dat men in Amerika wikipedia niet meer mag hanteren als 
site bij uitstek om informatie te verkrijgen. 

Wikipedia:Betrouwbaarheid van bronnen http://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Betrouwbaarheid_van_bronnen


Bij het schrijven op Wikipedia worden door de auteurs verschillende informatiebronnen gebruikt. Dit artikel probeert enkele richtlijnen met betrekking tot het vaststellen van de betrouwbaarheid van verschillende soorten bronnen te geven. Het relevante Wikipedia-beleid staat omschreven in Wikipedia:Verifieerbaarheid en Wikipedia:Geen origineel onderzoek

Betrouwbaarheid

Meer informatie: Wikipedia:Verifieerbaarheid Wikipedia artikelen moeten gebaseerd worden op bronnen die gepubliceerd zijn door onafhankelijke uitgevers met een goede reputatie voor nauwkeurigheid en het controleren van feiten. Bronnen moeten passen bij de beweringen die een artikel doet. De beweringen in een artikel moeten altijd neutraal zijn.

Typen bronnen

 • Academische bronnen

Wikipedia steunt op teksten die zijn geschreven door wetenschappers, academici en onderzoekers uit de hele wereld. Dergelijke bronnen worden doorgaans als betrouwbaar beschouwd. Bronnen kunnen echter achterhaald zijn door recentere inzichten, of er kunnen alternative academische inzichten zijn. Wikipedia artikelen moeten alle geldende wetenschappelijke inzichten weergeven. Bronmateriaal moet grondig beoordeeld zijn door de academische en wetenschappelijke gemeenschap. Dit betekent doorgaans publicatie in peer-reviewed bronnen of zijn goedgekeurd voor en door academische publicaties Bronmateriaal dat vermeld wordt in bibliografieën van academische en wetenschappelijke publicaties Geen oorspronkelijk (eigen) onderzoek Meer informatie: Wikipedia:Geen origineel onderzoek Wikipedia publiceert geen origineel onderzoek. Dit omvat ongepubliceerde feiten, argumenten en ideeën, maar ook ongepubliceerde analyses en syntheses afgeleid van gepubliceerd materiaal wanneer dit gebruikt wordt om een bewering te onderbouwen. Materiaal dat wordt toegevoegd aan een Wikipedia artikel moet direct en expliciet ondersteund worden door de aangehaalde bron.

 • Eigen publicaties

Wanneer materiaal in eigen (privé) beheer is gepubliceerd dan is dat een reden voor twijfel over de betrouwbaarheid als bron.

Betrouwbaarheid binnen een speciale context

 • Biografieen

Meer informatie: Wikipedia:Biografieën van levende personen Van auteurs wordt de grootste zorgvuldigheid verwacht bij het bewerken van biografieën van levende personen, zowel uit juridische als ethische en morele overwegingen. Verwijder materiaal zonder bronvermelding en omstreden materiaal met zwakke bronnen onmiddellijk en verplaats het niet naar de discussie pagina. Dit geld in alle naamruimtes.

 • Beweringen omtrent consensus

Beweringen omtrent (wijdverbreide) consensus - zoals bijvoorbeeld claims dat de meeste academici menen dat ... - dienen onderbouwd te worden vanuit een deugdelijke bron.

Citeren van internetbronnen

Het correct citeren van een internetbron gaat als volgt:

- je noteert de naam van de organisatie of de auteur(s) in hoofdletters.

- de titel van de pagina moet in het cursief weergegeven worden.

- je noteert je bron nl. internet gevolgd door de datum van de laatste update van de informatie. Indien je deze niet kan terugvinden, noteer je de datum van de dag waarop jij de informatie hebt geraadpleegd.

- tussen haakjes noteer je tenslotte de URL van de internetpagina.

Copy-pasten bij het maken van werkstukken.

- Allereerst zou ik de lln. informatie aanbieden van wat plagiaat net is, welke de regels zijn en wat ook de risico’s zijn. Het is hun eigen verantwoordelijkheid als ze beslissen om het werk te stelen van anderen. Eens ze hierop betrapt worden, hebben ze geen been om op te staan.

- Ik zou hen ook wijzen op het belang van taken zelf te maken. Een taak heeft als bedoeling om de lln. iets bij te brengen zoals vb. kennis of een bepaalde vaardigheid. Wanneer ze plagiëren missen ze het doel van de opdracht en dat is eerder in hun nadeel, ze leren namelijk niets bij.

- Je kan lln. ook leren hoe ze bepaalde dingen wel mogen over nemen door het gebruik van citaten, voetnoten en correcte referenties. Zo kunnen ze toch dingen die ze goed vinden in hun werkstuk bijvoegen zonder dat ze daarom in de fout gaan.

- Je kan de lln. ook minder kans laten om te plagiëren door vb. erg creatieve opdrachten te geven. Deze oplossingen vinden ze minder vlug op het internet.

Plagiaat.

Hoe kan plagiaat herkend worden:

- Iedereen schrijft volgens een bepaalde stijl vb. erg vlot, samenhangend, met erg formele woorden enz. Wanneer er opeens een andere stijl opduikt in de tekst, dan kan je je zeer de vraag stellen of er geen meerdere auteurs aan het werk zijn geweest.

- Het woordgebruik in de tekst moet aansluiten bij de woorden die de lln. doorgaans ook gebruikt. Een leerling die opeens woorden gebruikt die nog niet op het niveau zijn van zijn kunnen, is erg vreemd.

- Heel veel lln. gaan gewoon knippen en plakken maar vergeten dan vaak de lay-out aan te passen. Wanneer je dus een verschillende lay-out opmerkt, dan kan je bijna met zekerheid spreken van plagiaat.

- De sfeer van een tekst moet gedurende de hele tekst consequent blijven.
Extra documenten

Enquête

Opzoekingswerk bibliotheek 11/03/2008

bezochte sites

In verband met programma's die plagiaat opsporen:

http://www.fdewb.unimaas.nl/educ/Staff/staff%20pages/Rienties/Files/Plagiaat_scanners%20onderzoek_24_06_2004.pdf

Op deze pagina staat een overzicht van plagiaat-opspoor-programma's. Ze werden voor een paper van deze leerlingen getest en beoordeeld. Er moet meestal een log-in worden aangemaakt of het programma kan tegen betaling worden verkregen. Dit is ook de reden waarom we niet actief de programma's hebben kunnen uittesten.

Algemene sites:

http://www.kuleuven.be/plagiaat/voorkomen.html

(Informatie over het voorkomen van plagiaat)

http://www.digitaledidactiek.nl/dd/toetsen/384

(Hoe en waarom plagiaat opsporen)

http://studwww.ugent.be/~sbaert/thesispers.pdf

(Artikel uit de Standaard waarin men verklaringen zoekt voor het gebruiken van de copy-paste functie)


Het spookdiertje & co Lestip: geef je leerlingen de opdracht informatie op te zoeken over de vogelvlinder, de nevelpanter, het spookdiertje, de mierenleeuw, de goliathkikker... Geef ze vervolgens de nieuwe ‘WinklerPrins kinderencyclopedie van de natuur’ in handen en laat ze hetzelfde doen. Is de info in beide bronnen identiek? Zo nee, wie heeft het bij het rechte eind? Kritisch omgaan met bronnen als instap voor een ontdekkingstocht in natuurgeheimen. ‘WinklerPrins kinderencyclopedie van de natuur’ (17,95 euro) - verkrijgbaar in de handel – Standaard Uitgeverij http://pdf.klasse.be/KVL/KVL174/KVL17436.pdfArtikel site: (http://www.ed.uiuc.edu/wp/credibility/index.html)

- meer lln. leren omgaan met interpreteren/herwerken van teksten

- 4 stappen:

- het belang uitleggen van interpreteren van teksten

- hen technieken aanreiken om dit te doen

- inoefenen van de technieken

- evalueren van de vaardigheid

- Het duidelijk stellen van de evaluatiecriteria staat hier ook als heel belangrijk aangegeven.Handboeken:

In handboeken komt weinig voor over plagiaat, bronnenonderzoek en citeren van bronnen op zich. Wel reikt men informatie aan i.v.m. het verwerken van gevonden informatie. Ook enkele zoekstrategieën en mogelijke vindplaatsen van informatie worden aangeboden. Bv. Nieuw Talent voor Taal 2 (p. 274-275 en 286)

Er zijn duidelijk momenten ingebouwd in de lessen Nederlands om functioneel om te gaan met internet. Ze reiken informatie aan over waar we jeugdboeken kunnen vinden, hier zouden wij de aanvulling moeten maken om hen bewust te maken van het feit dat zulke informatie beschermd is. We moeten hen wijzen op de noodzaak en het nut van het herwerken van gevonden informatie alsook het vergelijken van verschillende bronnen.
Informatiegeletterdheid

Het begrip informatiegeletterdheid slaat op het geheel van vaardigheden die iemand nodig heeft om informatie te verzamelen en te verwerken. Deze vaardigheden zijn ondermeer:

• kunnen vastleggen welke informatie men nodig heeft;

• het opzoeken van informatie kunnen plannen;

• weten waar men de informatie die men nodig heeft kan vinden;

• de gevonden informatie kunnen beoordelen;

• de informatie die men weerhouden heeft kunnen ordenen en gebruiken;

• de informatie kunnen doorgeven en bespreken.

Iemand die informatiegeletterd is, beseft de waarde van informatie in de hedendaagse maatschappij. Hij zal deze dan ook doelbewust opzoeken en gebruiken. Deze informatiegeletterdheid wordt steeds belangrijker bij het leren. Het is een noodzakelijk onderdeel van het begeleid zelfstandig leren. Op de website van de Britse Universiteit van Huddersfield vond ik een interactieve gids over deze informatiegeletterdheid. In 10 stappen worden de noodzakelijke vaardigheden verduidelijkt en aangeleerd:

1. Hoe beslis ik wat ik moet weten?

2. Hoe moet ik informatie opzoeken?

3. Hoe herken ik de bronnen die ik nodig heb?

4. Hoe zoek ik in de catalogus van een bibliotheek?

5. Hoe vind ik wat ik nodig heb op de boekenplank?

6. Hoe gebruik ik tijdschriften?

7. Hoe gebruik ik databestanden op het Internet?

8. Hoe zoek ik op het Internet?

9. Hoe beoordeel ik het gevonden materiaal?

10. Hoe maak ik referenties?

Sommige punten verwijzen specifiek naar de situatie op de universiteit van Huddersfield (vb. de punten 4 en 5). Toch bevatten alle punten voldoende informatie om deze website de moeite waard te maken. Bron http://www.hud.ac.uk/cls/infolit/

http://2xleren.skynetblogs.be/tag/1/informatie%20opzoeken


Bronnen

http://lrs.ed.uiuc.edu/wp/credibility/index.html

Help

Personal tools