Getronics CV Management en Customer Complaints

From Management Information Systems

Jump to: navigation, search

Contents

Inleiding

Getronics CV Management Project: in dit project is het de bedoeling dat we in Sharepoint 2007 een workflow bouwen die het hele proces van het up to date houden van interne CV's beschrijft. De nadruk ligt op de gebruiksvriendelijkheid van het systeem. Hiervan zal een prototype worden uitgebouwd.

Getronics Customer Complaints Project: hier bouwen we een workflow in Sharepoint 2007 die het hele customer complaints proces beschrijft. De nadruk ligt op overzichtelijkheid. Welke complaints zijn actief, wie is met welke complaint bezig en welke complaints zijn afgerond. De scope van dit project ligt voor het afstudeerproject enkel op de analyse en het design.

Team

Planning

11/2 : Meeting met Peter Ravijts : algemene informatie over Getronics en de projecten
12/2 : Meeting met Sander Lesange : Opzetten van de Sharepoint 2007 Development Omgeving
13/2 : Meeting met Peter Ravijts en Geert Van Conkelberge : Keuze tussen CV of CC project -> CV project werd gekozen
14/2 : Analyse CV (Jari, Jessica, Frank)
15/2 : Analyse CV (Jari, Jessica, Frank)
16/2----
17/2----
18/2 : Design CV (Jessica, Frank) + SOP project analyseren (Jari)
19/2 : Design CV (Jessica, Frank) + SOP project analyseren (Jari)
20/2 : Design CV (Jessica, Frank) + SOP project analyseren (Jari)
21/2 : Analyse (Frank) + Prototype CV (Jari, Jessica, (Frank))
22/2 : Analyse (Frank) + Prototype CV (Jari, Jessica, (Frank))
23/2----
24/2----
25/2 : Design CC (Frank) + Prototype CV (Jari, Jessica, (Frank))
26/2 : Design CC (Frank) + Prototype CV (Jari, Jessica, (Frank))
27/2 : Design CC (Frank) + Prototype CV (Jari, Jessica, (Frank)) + Prototype documentatie (Jari, Jessica, Frank)
28/2 : Design CC (Frank) + Prototype CV (Jari, Jessica, (Frank)) + Prototype documentatie (Jari, Jessica, Frank)
29/2 : Design CC (Frank) + Prototype CV (Jari, Jessica, (Frank)) + Prototype documentatie (Jari, Jessica, Frank)
01/3----
02/3----
03/3 : Prototype documentatie (Jari, Jessica, Frank)

CV Management

Analyse
Betrokken partijen: HR, Presales, Sales, Werknemers

Probleemstelling:
1) Input + up to date houden van de CV

 De werknemer om de zoveel tijd aansporen zijn CV te updaten. Dit wordt approved door HR en de Business Manager.

2) Standardisatie

 Als meerdere werknemers op het zelfde project hebben gewerkt, zou het best zijn dat beiden dezelfde informatie over dit 
 project op hun CV hebben staan.

3) Output

 Het converteren van de éne template naar een meer specifieke (Niet in de scope van het afstudeerproject).

Er is een standaard Word doc template aanwezig. Deze bevat enkel gemeenschappelijke velden van afgeleide, meer specifieke CV's. Deze doc file zullen we naar een InfoPath Form omvormen. Dit kan deels met de Import Wizard. Niet gesupporteerde componenten voegen we manueel toe.

We gebruiken InfoPath Sections of Views. Daarnaast gebruiken we ook repeatable tables. Validatie zorgt ervoor dat juiste informatie wordt ingegeven in het juiste formaat.

Om zoveel mogelijk te voldoen aan standardisatie, worden bepaalde comboboxen in de CV template gevuld dmv een source die bepaald wordt door bv HR. Hiervoor worden aparte forms aangemaakt.

Alle informatie wordt opgeslagen in XML. Export naar andere formaten als PDF is mogelijk.

De workflow wordt getriggered door policies bepaald in de document library. Het eerste plan was om een workflow te maken die nooit eindigt en waarin een timer om de zoveel tijd de workflow wakker maakt om een update request te sturen. De trigger gebeurt nu dus door een policy.

In MOSS 2007 zijn permissions op item level in te stellen.

Het Word Document werd volledig omgezet naar een InfoPath Form die overzichtelijk en gebruiksvriendelijk is. Er werd enkel gewerkt met controls die ondersteund worden door de Sharepoint Form Service. Daarnaast is er ook gebruik gemaakt van Views en Repeating Tables en validation rules. VSTA werd gebruikt om op sommige plaatsen achterliggende code toe te voegen.

De opdracht is opgedeeld in twee workflows:
1) Een Create workflow: Maakt een nieuwe, lege CV aan voor een nieuwe werknemer. De creator (iemand van HR) krijgt een mail met de request op de noodzakelijke metadata in te vullen. Eenmaal als dit gebeurd is, zal de policy gedefinieerd op de Document Library, de controle overnemen.
2) Een Update workflow: wordt getriggered door de policy. Stuurt een mail naar de eigenaar van de CV met de vraag om deze te updaten. Na aanpassing is approval nodig van HR en de juiste Business Manager.


Status Rapport Week1
11/02: meeting met Peter Ravijts : algemene informatie over Getronics en de projecten 12/02: meeting met Sander : overzicht van het SOP project, opzetten van de development omgeving 13/02: meeting met Geert : prototype zal worden het bouwen van het CV Management Systeem : start van de analyse

 • Omzetten van Word template naar InfoPath form
 • Doorlopen van de CV template en zorgen voor standardisatie

14/02: verdere analyse

 • Search
 • Policies die de WF zullen triggeren
 • Verdere mogelijkheden van InfoPath bekeken: actions, views, sections, repeatable tables
 • Opslag van de data: XML (InfoPath form)
 • Permissions op Item Level mogelijk

15/02: meeting met Peter Ravijts over huidige stand van zaken : start van design

 • meeting geregeld met Geert volgende week dinsdag (11u-12u): er resteren nog enkele kleine vragen + eerste demo InfoPath form (eventueel bijsturing)
 • start van de eigenlijke omzetting van Word template naar InfoPath form. Bijna compleet. Maandag zal dit verder worden uitgebouwd (validatie, standardisatie)
 • eerste versie van de WF (schema)
 • eerste tests om de WF te builden, te deployen, te runnen en kleine delen code te draaien

Status Rapport Week2
18/2:

 • Verdere analyse SOP project
 • Policies voor het automatisch starten van de update WF
 • Afwerking Cv Template + validatie
 • Verder werken aan Create WF

19/2:

 • Afwerken Create WF
 • Meeting met Geert: - Feedback over in browser draaiend InfoPath Cv Template

- Eerste indruk: ok - Kleine resterende vragen opgehelderd

 • Samen Update WF schema bekeken -> ok
 • Aanmaken van SendMail function

20/2:

 • Afwerken Create WF
 • Inlezen XML data source file (=de file waarop de WF gestart is) en deze data naar een WF form sturen

21/2:

 • Opvangen van data verzonden van een WF form (Initiation + task0 form)
 • Aanpassen van ingelezen xml van document in de document library
 • Nieuw document wegschrijven naar document library
 • Creatie output InfoPath form
 • Analyse van output (Word, PDF, ..)
 • Data in task0 form steken (ows)
 • Start van finale Create WF code

22/2:

 • Verdere analyse output
 • Afwerken finale Create WF Code
 • Start Update WF code
 • Meeting met Peter Ravijts over de huidige stand van zaken

Status Rapport Week3
25/02:

 • Word 2007 docx template aangemaakt om naar de exporteren
 • Output InfoPath form gebruiken als nieuw content type voor de document library
 • Custom XML ingebouw
 • onTaskChanged event bug

26/02

 • Custom XML van unzipte docx naar gezipte gaan en docx afleveren
 • onTaskChanged event bug
 • Meeting met Johan De Smet en William -> extra input over de cv templates -> cross checks
 • onTaskChanged event opgelost
 • onCreate WF afgewerkt

27/02

 • Aanpassing Infopath cv templates door input van Johan en William -> cross checks + extra velden
 • Nieuwe export: cv europese commissie
 • Analyse Word Document Object Model
 • Persistency error in de workflow invalid data/time fixed

28/02

 • Aanpassing Infopath cv template: cross checks
 • Afwerken update WF
 • Bezoek mevr Barrezeele
 • Update WF schema aanpassing -> Replicators

29/02

 • Verslag eindwerk
 • Cross checks
 • Mogelijkheid om één van de twee forms te laten vallen. Bleek onnodig te zijn. We werken enkel met de wizard form template
Personal tools