Devoteam opdracht

From Management Information Systems

Jump to: navigation, search

Inleiding

Devoteam heeft ons de opdracht gegeven om een SharePoint site te ontwikkelen waarmee de activa (laptop, desktop, printer, etc.) beheerd kan worden.

Groepsleden

Vooruitgang

Week 1 Datum Vooruitgang Extra commentaar
1 08/02/2010 Briefing van de opracht en installeren van Windows server 2008 R2 en SharePoint 2010. We hebben deze morgen om 9u45 afgesproken met onze lector en begeleider Griet Barrezeele. Ze gaf ons een korte briefing over wat er moet gaan gebeuren. Devoteam had haar een opdrachtsamenvatting doorgestuurd met daarin de requirements. Morgenvroeg komt Arnold De Ploey, een werknemer van Devoteam. We hebben de opdrachtsamenvatting doorgenomen en hierbij vragen genoteerd die we morgen kunnen stellen. Vandaag hebben we ook de installatie van Windows server 2008 verzorgd en de hierbij horende SharePoint 2010. We hebben deze geïnstalleerd op de laptop van Nicolas. Omdat deze software 64bit architectuur vereist, wordt er veel gevraagd van de laptop. Na een werk van lange adem en trial & error lukt het ons uiteindelijk om de klus te klaren en een SharePoint website op ons scherm te toveren.
2 09/02/2010 Gesprek met Arnold De Ploey. Verdere configuratie van SharePoint 2010 i.v.m. Active Directory (we hebben user gemaakt en in groep gestoken, hierna ingelogged). Installatie van Office 2010. Eerste stappen in het ontwerp (tekenen) van de opdracht. Importeren van de gekregen excel sheet in SharePoint 2010. Vandaag hebben we een gesprek gehad met Arnold De Ploey, medewerker van Devoteam. Hij heeft onze vragen beantwoord en verdere uitleg en sturing gegeven over ons project. We kregen ook een excelsheet die momenteel wordt gebruikt en moet worden omgezet naar een SharePoint list. Donderdag is er een nieuwe afspraak gemaakt met Gert Haubrechts. Na het gesprek zijn we aan het werk gegaan en SharePoint 2010 geconfigureerd. De active directory hebben we getest door een gebruiker toe te voegen en hiermee in te loggen. We connecteerden onze 2 laptops met een ethernet kabel, en zo testen we het inloggen op de server. Dit ging zonder fout. We hebben de excel sheet proberen te importeren, maar dit ging niet vlot. We kwamen wat fouten tegen en besloten om eerst te converteren naar access en dan deze te importeren in excel. Dit ging zonder fout. We hebben ook een eerste ontwerp van de sitetree gemaakt met mindmaps en een beschrijving van de asset tool op papier gezet.
3 10/02/2010 Opmaken designvoorstel opdracht. Opzoeken hoe we problemen het beste aanpakken (InfoPath testen, lijstopties testen, Programmatie mogelijkheden testen). Er was wat vertraging met de start door de hevige sneeuwval. We hebben vooral nagedacht over hoe we de vraag van de opdracht het beste kunnen aanpakken, en onze bedachte methodes uit te testen. We maakten ook kennis met de nieuwe mogelijkheden van SharePoint 2010 en hoe deze ons kunnen helpen in onze opdracht. Er zal ook nog bijgeprogrammeerd moeten worden, als we gebruiksvriendelijheid centraal zetten.
4 11/02/2010 Gesprek met Gert Haubrechts. Kijken naar visual studio voor custom button. Verder zoeken naar custom buttons/tabs. Aanmaken eerste beta site. Vandaag hadden we een gesprek met Gert Haubrechts, de opdrachtgever. We hadden wat vragen voor hem klaar en een ontwerp voorstel opgemaakt. Na dit gesprek zijn we begonnen met het zoeken naar een oplossing voor de custom buttons/tabs. Veel geknoei maakte wat resultaat. Omdat onze home vol met test items en foute workflows zat, hebben we een nieuwe subsite gemaakt om verder op te testen.
5 12/02/2010 Homepagina webparts toevoegen. Lookup columns lijsten aanmaken. Installeren plugin. Vandaag hebben we de homepagina verzorgd met webparts naar de lijsten en hierop een user filter. Deze filter zorgt ervoor dat de ingelogde user gebruikt wordt als parameter. Verder hebben we gekeken naar hoe lookup columns ons kunnen helpen en deze lijsten aangemaakt. Om te zoeken in de lijst hebben we de crawl van sharepoint laten runnen op onze site. Deze geeft een àla google resultaat als er gesearched wordt op de lijst. Om specifieker te zoeken hebben we een webpart geïnstalleerd via stsadm.
Week 2 Datum Vooruitgang Extra commentaar
1 15/02/2010 Heropzetten site. Opzoeken aanpak workflow. Testen webparts. Opzoeken hoe reporten Door een of andere bug is onze site verwijderd en hebben we alles opnieuw moeten opzetten. Hierna hebben we gezocht hoe we het beste een custom workflow maken. We hebben verschillende methodes getest en de combinatie van visio en sharepoint designer leek ons het beste. Custom webparts hebben we nog bij opgezocht en deze geïnstalleerd en getest. We hebben ook gekeken naar methodes voor reporting.
2 16/02/2010 Custom buttons en custom tabs. Workflow maken voor reporting. SharePoint workspaces getest. Custom buttons gemaakt via custom actions in sharepoint designer. Een custom tab is moeilijker en maakt veel dingen kapot van sharepoint. De documentatie van sharepoint 2010 is nog te gering om hierien op verder te gaan. We hebben ook gekeken naar de werking van SharePoint workspace. Spijtig genoeg kunnen we hier niet in werken met sharepoint designer, maar het blijft een mooie tool voor data offline te gebruiken.
3 17/02/2010 Workflow reporting afgemaakt. Begonnen aan het requesten van assets. Aanmaken 2e beta site. We hebben weer een 2e beta site gemaakt omdat de vorige vol geraakte. De reporting workflow is af. We hebben deze gelinkt aan de custom button. Deze start dan de workflow. We zijn ook begonnen aan het requesten van items. Dit gedisgned in infopath. Hiervoor maken we een custom content type.
4 18/02/2010 2e gesprek met Gert Haubrechts. Vandaag hadden we een 2e gesprek met Gert. Onze vragen zijn beantwoord en we werken verder.
5 19/02/2010 Workflow rechten aanpassen. Bug fix. Request tool. Vandaag hebben we ondervonden dat er een webpart was die corrupted was. Deze gaf fouten bij het

connecteren van een lijst met een web part. Geen enkele web part wouw hierdoor nog werken.

Waarschijnlijk ligt de oorzaak bij het feit dat we werken met een beta versie van SharePoint

2010. Alle custom web parts hebben we verwijderd. Hierdoor was de bug opgelost. We hebben

ondervonden dat een gebruiker edit rechten nodig heeft voor een workflow te starten. Dit hebben

we aangepast. Vandaag zijn we ook begonnen aan de request tool.


Week 3 Datum Vooruitgang Extra commentaar
1 22/02/2010 RC site maken. Model tabel opsplitsen. Permissions goed zetten. Vandaag hebben we nieuwe sub site gemaakt voor de release candidate van ons project. Hier in

hebben we alle lijsten en workflows in gemaakt die we in de vorige versie hebben gemaakt. Model

lijst hebben we opgesplitst. Een model heeft nu een merk en een model type en extra kolommen. We

hebben ook alle permissions juist gezet en custom permissions aangemaakt.


2 23/02/2010 Finetunen reporting workflow.Verder werken request tool. Vandaag hebben we de reporting workflow volledig afgewerkt. We hebben ook zitten verder werken aan de request workflow.
3 24/02/2010 User sync herstellen. Er is iets fout gelopen met de synchronisatie van users met de Active Directory. We hebben dit opgelost door onze backup te restoren.
4 25/02/2010 Gesprek met Gert. Model lijst aanpassen. Request tool verder werken. Vandaag hadden we een afspraak met Gert. Hij was tevreden over het tussen resultaat. Bij de model lisjt hebben we een paar nieuwe kolommen toegevoegd: price, available. We hebben ook nog verder gewerkt aan de request tool. Deze is bijna klaar.
5 26/02/2010 Verslag. Requesting tool. Vandaag zijn we begonnen met het maken van ons eind verslag. Ook hebben we verder gewerkt aan de requesting tool. Deze is nu af.
Week 4 Extra commentaar
Verslag schrijven. Screencast maken met camtasia.
Personal tools