BI Project

From Management Information Systems

Jump to: navigation, search

BI Project #1 is ons afstudeerproject dat we uitvoeren in SQL Server 2005 (Server: GRIMA) en in SQL Server 2008 (Server: NAZGUL) waarbij we zowel Data Warehousing als Data Mining gaan toepassen. Inloggen op de servers is mogelijk via studentennummer en traditioneel schoolwachtwoord.

Groepsleden

Planning

Ons programma bestaat uit onderstaande delen. Na afwerking van elk deel kunnen we een verslag voor dit deel schrijven zodat we aan het einde van het project alleen aan de presentatie moeten werken.

  • 1. Tutorial Herhalen.
  • 2. Analysis Services.
  • 3. Reporting Services.
  • 4. Statische en Dynamische Rapporten.
  • 5. KPIs.
  • 6. Integration Services.
  • 7. Data Mining.
  • 8. Vergelijking met SQL Server 2008.
  • 9. Verslag/Presentatie.

Vooruitgang

Week 1 Vooruitgang Extra commentaar
Dag 1 Tutorial Herhalen & Analysis Services Op onze eerste dag maken we opnieuw kennis met SQL Server 2005. We gaan de basis-tutorials herhalen zoals voor het opstellen van Cubes. Op deze manier kunnen we de resterende weken gestructureerd werken. We hebben beslist welke tabellen we gaan gebruiken en zijn gestart aan Analysis Services. We hebben verschillende tabelletjes gemaakt en geëxperimenteerd met functies als Named Calculations welke niet aan bod kwamen tijdens de lessen. We werkten zowel Analysis Services als de tutorial af.
Dag 2 Reporting Services We zijn begonnen met Reporting Services. We hebben besloten de verschillende types rapportering te overlopen en hun nut te bepalen. Daarna zullen we van elk type een voorbeeld maken met gepaste gegevens. We gaan ook experimenteren met andere mogelijkheden zoals subtotalen. Met de Query builder zullen we ook trachten om ons probleem van gisteren met de birthdate op te lossen.
Dag 3 Reporting Services & Dynamische rapportering We werken vandaag verder aan Reporting Services om meer geavanceerde rapporten op ons scherm te toveren. We keken ook naar de problemen die we gisteren hadden zodat dit deel compleet afgewerkt is. Daarna zullen we onder andere dynamische rapporten aanmaken.
Dag 4 Key Performance Indicators In de eerste plaats werken we de layout van onze dynamische rapporten af, maar daarna leggen we de nadruk op de Key Performance Indicatoren. We hebben ook een afspraak met mevrouw Martens om enkele dingen te bespreken.
Dag 5 KPIs, Perspectives en Translations Vandaag gaan we een eerste maal aan de slag met Perspectives en Translations. We gaan ontdekken wat dit zijn en ze hopelijk zinvol gebruiken. Tegelijk gaan we ook verder met KPIs, waarbij we enkele verschillende mogelijkheden benutten en de Trend Expression proberen uit te voeren.
Week 2 Vooruitgang Extra commentaar
Dag 1 KPIs, Verslag & SQL Server 2008 Vandaag staat er een gevarieerd menu op het programma. In de eerste plaats overlopen we de volledige AS tutorial nogmaals. We hopen zo alsnog de Trend Expression van KPIs aan de praat te krijgen. Daarnaast proberen we SQL Server 2008 te installeren op een laptop om toch te kunnen vergelijken indien Nazgul niet werkt. Daarnaast zijn we ook begonnen aan de verdere afwerking van het verslag.
Dag 2 Bespreking We bespreken vandaag onze vooruitgang met mevrouw Martens en we bespreken Data Mining met meneer Roels. Afhankelijk van deze bespreking gaan we aan SQL Server 2008 of Data Mining beginnen. Met behulp van Thomas' laptop kunnen we reeds beginnen aan SQL Server 2008 als Nazgul niet werkt.
Dag 3 SQL Server 2008 Door problemen met GRIMA hebben we ons gefocust op SQL Server 2008. We hebben zowel Data Mining als Reporting Services geprobeerd op SQL Server 2008.
Dag 4 Verslag & Presentatie De afgelopen dagen hebben we hard aan de technische kant gewerkt, dus nu is het tijd om onze ervaringen neer te pennen en te beginnen aan het verslag en de presentatie.
Dag 5 Varia We hebben vandaag een afspraak met mevrouw Martens om ons project reeds een keer te doorlopen. Daarnaast zullen we nog kleine aanpassingen doen aan onze afbeeldingen zodat ze beter geschikt zijn om af te drukken. Zo zijn we in goede vorm om aan de laatste week te beginnen.
Week 3 Vooruitgang Extra commentaar
Dag 1 Presentatie & Verslag We werken vandaag verder aan het verslag en de presentatie. We proberen alle opmerkingen van mevrouw Martens en meneer Roels te verwerken in beide. We zoeken onder andere de beloofde verbeteringen van SQL Server 2008 op. We hebben ook gevonden op welke manier clustering verloopt.
Dag 2 LaTeX De hemel en de hel van tekst-editors. What You See Is What You Mean heeft een fantastisch eindresultaat, maar we verliezen wel een dag aan het perfectioneren van de code om dat eindresultaat te bereiken. Waarschijnlijk lukt dit onderdeel niet op één dag.
Dag 3 Verslag & Presentatie We werken vandaag hard aan het afwerken van het verslag. Het gaat vooral om nalezen en taakverdeling zodat beide perfect zijn. Daarnaast zijn we ook begonnen met het instuderen van onze presentatie zodat alles vrijdag perfect verloopt.
Dag 4 Presentatie We studeren vandaag hard onze presentatie in zodat alles vrijdag perfect verloopt. We hebben er een hele dag hard aangewerkt in de hoop dat we geen mal figuur slaan en de tweedejaars kiezen voor Data Warehousing als afstudeerproject.
Dag 5 Presentatie We geven vandaag onze presentatie aan de tweedejaars. Daarna schaven we onze presentatie bij voor de grote presentatie. Aan de hand van de les kunnen we zien welke punten we kunnen verbeteren.
Personal tools